یازدهمین نمایشگاه فرش

یازدهمین نمایشگاه فرش

یازدهمین نمایشگاه فرش دستبافت اردبیل

خبرگزاری زیرخاکی

به همت هنرمندان و مدیران میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اردبیل از یکم مرداد ماه 96 به آدرس اردبیل ، خیابان ساحل جنوبی ، دریاچه شورابیل برگزار میگردد.

این نمایشگاه از یکم مرداد تا 6 مرداد 1396 برگزار خواهد شد.

تلفن تماس نمایشگاه :

045-33581463

این نمایشگاه از ساعت 16 الی 22 در محل نمایشگاههای بین المللی اردبیل به آدرس مورد اشاره برگزار خواهد شد