پویا محمودیان معاون صنایع دستی شد

پویا محمودیان معاون صنایع دستی شد

سرکار خانم پویا محمودیان از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به عنوان معاون صنایع دستی کشور منصوب شد.

پویا محمودیان

سوابق وی مدیرکلی دفتر صادرات معاونت صنایع دستی کشور و دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته MBA از دانشگاه صنعتی شریف بوده و تحصیلات خود را در مقطع دکتری MBA از دانشگاه بوردو فرانسه به اتمام رسانده است. وی به زبان انگلیسی تسلط داشته و همچنین با زبان فرانسه آشنایی دارد.


وی بیش از ۱۰ سال است که در معاونت صنایع دستی مشغول به فعالیت بوده و پیش از این به عنوان رئیس گروه ترویج، در اداره کل توسعه و ترویج، معاونت صنایع دستی حضور داشته است.

1397/02/02

اردیبهشت 97