موشک در میدان ولیعصر

موشک در میدان ولیعصر

موشک‌های ذوالفقار و قدر سپاه پاسداران در مسیر راهپیمایان روز قدس در چهارراه ولیعصر ⁩تهران به نمایش درآمدند.

 

خبرگزاری زیرخاکی