سکه های مکشوفه در خراسان شمالی

سکه های مکشوفه در خراسان شمالی

سکه‌های تاریخی مکشوفه در استان خراسان شمالی در مرحله سامان‌دهی و مستندنگاری به‌منظور ثبت در شبکه جامع رهگيري اموال منقول فرهنگي تاريخي کشور هستند.

به‌گزارش خبرنگار زیرخاکی به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون میراث فرهنگی، این استان با بیان این مطلب گفت: «طی سال گذشته تعداد 761 قطعه سکه عتیقه در یک نوبت و 199 قطعه سکه نیز در نوبت بعدی در شهرستان مانه و سملقان توقیف و تحویل شد. این سکه‌ها در حال حاضر در دست ساماندهی و مستند نگاری هستند.»

علی اکبر وحدتی افزود: «بر اساس کارشناسی صورت گرفته ارزش ریالی هر سکه مبلغ 5میلیون ریال و قیمت کل مجموعه مکشوفه شامل 960 سکه، مجموعا 4 میلیارد و 800میلیون ریال برآورد شده است.»

او خاطرنشان کرد: «بر اساس بررسی‌های کارشناسی‌ صورت گرفته، سکه‌های مذکور به دوره ایلخانیان تعلق داشته و در ابتدا از منطقه سست اسفراین به صورت اتفاقی کشف شده است.»