سه شهر جهانی صنایع دستی

سه شهر جهانی صنایع دستی

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از ثبت سیرجان به‌عنوان «شهر جهانی گلیم»، مریوان به‌عنوان «شهر جهانی کلاش» و کلپورگان به‌عنوان «دهکده جهانی سفال» در شورای جهانی صنایع‌دستی خبر داد.

خبرگزاری زیرخاکی

 بهمن نامور‌مطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با اعلام این خبر افزود: «شورای جهانی صنایع‌دستی با ثبت سیرجان از استان کرمان به‌عنوان "شهر جهانی گلیم"، مریوان از استان کردستان به‌عنوان شهر جهانی کلاش و روستای کلپورگان از سیستان‌وبلوچستان به‌عنوان "دهکده جهانی سفال" موافقت کرد.»

او تصریح کرد: «رزی گرین لیز رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی در نامه‌ای به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جهانی شدنِ شهرهای مریوان و سیرجان در رشته‌های کلاش (گیوه) و گلیم شیرکی پیچ و روستای کلپورگان به‌عنوان دهکده جهانی سفال را اعلام کرده است.»

نامور‌مطلق افزود: «بعد از بازرسی ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی و عرضه گزارش‌های مربوط و تأیید رؤسای پنج قاره در شورای جهانی صنایع‌دستی، ازسوی خانم رزی گرین لیز، رئیس شورای جهانی صنایع‌دستی، درخصوص موافقت با ثبت‌جهانی دو شهر و یک روستای ایران برای معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور نامه رسمی ارسال شده است.»

او با اشاره به حضور ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی در ایران در ماه گذشته و بازدید از این سه استان اضافه کرد: «ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی در بازدید از این سه استان وضعیت تولید، فروش و آموزش صنایع‌دستی را تأیید کردند و گزارش خود را به شورای جهانی صنایع‌دستی ارائه دادند و شورای جهانی ‌صنایع‌دستی نیز بعد از بررسی گزارش ارزیابان اعزامی به ایران، با ثبت سیرجان و مریوان به‌عنوان شهرهای جهانی گلیم و کلاش و روستای کلپورگان به‌عنوان دهکده جهانی سفال موافقت کرد.»

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «ثبت‌جهانی یک شهر یا روستا سه مرحله دارد که در مرحله اول پرونده تهیه و به شورای جهانی صنایع‌دستی ارسال می‌شود، در مرحله دوم ارزیاب‌ها به شهرهای نامزدشده سفر می‌کنند و در مرحله سوم رأی‌گیری برای ثبت‌جهانی این مکان‌ها انجام می‌شود که این دو شهر و یک روستا از ایران بعد از طی این سه مرحله ثبت جهانی شدند.»

نامور‌مطلق تصریح کرد: «ثبت شهرها و روستاهای جهانی آغاز راه است و با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد امیدواریم دیگر شهرها و روستاهایی نیز که در سال‌های آینده نامزد می‌شوند ثبت شوند.»

او خاطرنشان کرد: «با ثبت‌جهانی این دو شهر و یک روستا، ایران با داشتن شش شهر و یک روستای جهانی رتبه نخست را در این عرصه به خود اختصاص داد و گوی سبقت را از چین که مهم‌ترین رقیب ایران در این زمینه محسوب می‌شود ربوده است.»

پیش از این مشهد به‌عنوان «شهر جهانی گوهرسنگ‌ها»، لالجین به‌عنوان «شهر جهانی سفال»، اصفهان به‌عنوان «شهر جهانی صنایع‌دستی» و تبریز «به‌عنوان شهر جهانی فرش دست‌باف» ثبت‌جهانی شده بودند.