سهم اندک از فضای رسانه

سهم اندک از فضای رسانه

سهم اندک صنایع‌دستی از فضای رسانه‌ای

معاون صنایع‌دستی کشور در حاشیه نمایشگاه مطبوعات گفت: ما برای گفتمان و تصویرسازی در زمینه صنایع‌دستی به رسانه‌ها نیاز داریم و رسانه‌ها حق مطلب را در این زمینه ادا نمی‌کنند.

سهم اندک صنایعدستی از فضای رسانه

بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی طی بازدید از غرفه های نمایشگاه مطبوعات در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار زیرخاکی گفت: گفتمان‌سازی و تصویرسازی، دو مساله بسیار مهم هستند که موجب تغییر نگاه و طرز تفکر آدم‌ها نسبت به یک موضوع می‌شوند و اگر تغییری در اندیشه‌ها صورت نگیرد در شیوه مصرف و توجه به صنایع‌دستی و تجاری‌سازی هم تغییری رخ نمی‌دهد.

معاون صنایع‌دستی کشور با اشاره به این که رسانه‌ها حق صنایع دستی را ادا نمی‌کنند گفت: صنایع‌دستی، نه نشریه خاصی دارد نه یک برنامه تخصصی خاص در رسانه ملی. رسانه‌ها حق هنرمندان صنایع‌دستی را ادا نمی‌کنند و برنامه‌ها و مطالبشان، هم‌سان و هم‌سنگ اهمیت صنایع‌دستی نیست. من در گزارشی توضیح داده‌ام  که چگونه به یکی دیگر از بخش‌های هنری با داشتن ۵۰ تنها هزار  شاغل، یک سازمان مستقل و بیش از  ۲۰۰ میلیارد اعتبار اختصاص می‌دهند اما به صنایع دستی با وجود ۴۰۰  هزار شاغل، ۱۵ هزار کارگاه و ارزآوری ده‌ها برابری، بودجه چندانی تعلق نمی‌گیرد چراکه هنرمندان صنایع دستی، محجوب و بی‌صدا هستند و  درد خود را فریاد نمی‌کشند.

به گفته نامورمطلق، صنایع دستی از ضعف گفتمانی رنج می‌برد و و هنرمندان و متولیان دولتی در این حوزه، نتوانسته‌اند به گفتمان‌سازی در فضای رسانه‌ها، چه تلویزیون و چه مطبوعات بپردازند در حالی که خود رسانه‌ها، عامل گفتمان‌سازی نزد مرد و مسئولان هستند.

نامورمطلق به ضرورت همکاری بین صداوسیما و رسانه های نوشتاری با معاون صنایع دستی اشاره کرد و گفت: هم فرآورده های دستی می توانند در شمار صنایع خلاق به حساب آورده. از این رو امید میر شبکه های مختلف تلویزیونی با سازمان فرهنگ های خاورمیانه، صنایع دستی و گردشگری بیشتر ارتباط برقرار می کنند تا ما بتوانیم فرهنگ و صنایع دستی ما را به خوبی معرفی کنیم زیرا ما به رسانه ها و رسانه ها نیز نیاز داریم . از سوی دیگر ما به گفتمان نیازمندیم و خبرگزاری ها و روزنامه ها و شبکه های اجتماعی می توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

معاون صنایع دستی کشور با اشاره به تصویری که تا به امروز از صنایع دستی ارائه شده تولید می شود، در حالی که ما به برنامه های مصرف محور نیاز داریم، گفت: مستندایی که تاکنون در زمینه صنایع دستی تولید و از شبکه های مختلف تلویزیون پخش شده عمدتا بر تولید تکیه و پیشکسوتان صنایع دستی معرفی شده است در حالی که اصلی ما در زمینه فروش است پس بهتر است به سمت تولید برنامه های مصرف محور بروید و بیشتر به الگوهای مصرف مصرف و تلویزیون می تواند نقش مهمی ارائه و تبلیغ الگوهای مصرف صنایع دستی.