پشتیبان :09203623241

سلفی فرهنگ

سلفی فرهنگ

همراهان عزیز وب سایت زیرخاکی

در کمپین سلفی فرهنگ اصیل ایرانی ما را همراهی کنید

زمان از 20 مرداد تا 7 شهریور همزمان با پایان نمایشگاه ملی صنایع دستی

با وارد کردن هشتگ #zirkhakee  در تصاویر خود آنها را منتشر کنید

جهت انتشار عمومی در وب سایت زیرخاکی و کانال تلگرام نیز تصاویر خود را میتوانید به مدیر کانال تلگرام زیرخاکی ارسال کنید.

https://t.me/zirkhakee