سرپرست صنایع دستی

سرپرست صنایع دستی

سرکار خانم پویا محمودیان با حکم معاون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور به سمت سرپرست صنایع دستی کشور منصوب شد
خبرگزاری زیرخاکی
خانم محمودیان در حال حاضر با حفظ سمت در این جایگاه منصوب شده اند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر عضو کانال تلگرام ما شوید
http://t.me/zirkhakee

 

تاریخ 96/12/22 ساعت 18:00