حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی

سال ۱۳۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شد

 

طبق فرمایشات رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی سال حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شد.

 

خبرگزاری زیرخاکی

http://zirkhakee.com