حراج هنر تهران

حراج هنر تهران

هفتمین حراج هنر تهران در دو بخش مدرن و کلاسیک آثار هنری برگزار و دو اثر از سهراب سپهری گرانترین آثار این حراج شد.

به گزارش خبرگزاری زیرخاکی ، هفتمين حراج   آثار هنري تهران در هتل آزادي با فروشِ ۲۶ ميليارد و ۱۱۳ ميليون در حالي پايان يافت كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با خريد دو اثر از كمال الملك و بهجت صدر به مبلغ يك ميليارد و چهار صد و ده ميليون تومان به جمع خريداران اين حراج پيوست.

مرادخاني معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين خبر افزود: اين دو اثر براي گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران و با هدف حمايت از بخش خصوصي خريد و فروش آثار هنري خريداري شده است.

 هفتمين  حراج  تهران در دو بخش مدرن و كلاسيك آثار هنري در حالي برگزار شد كه آثار سهراب سپهري به عنوان گران ترين آثار اين حراج  فروخته شدند.

اثر نخست سهراب سپهري يك ميليارد و 200 ميليون تومان و دومين اثر وي سه ميليارد و 100 ميليون تومان چكش خورد. در رتبه بعدي آثار پرويز تناولي نشست.

مجسمه« شاعر و قفس» او به قيمت ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان چكش خورد و نيز اثرديگري از او به قيمت ۳۶۰ ميليون تومان، در مجموع پرويز تناولي را در رتبه دوم نشاند. در دوره هفتم  حراج ۱۳ اثر در بخش كلاسيك شامل آثار هنرمنداني چون آقا بالا(نقاش باشي)، محمد غفاري، علي محمد حيدريان، حسين شيخ، حسين ارژنگي، علي اكبر صنعتي، حسين طاهرزاده، بهزاد تبريزي، محمد علي زاويه، جواد رستم شيرازي، محمود فرشچيان، ميرزا آقا امامي، حسين خطايي و مجيد مهرگان عرضه شد.

در بخش مدرن اين حراج هم ۵۹ اثر ارائه شده كه آثار هنرمنداني چون عباس كيارستمي، منوچهر يكتايي، پرويز كلانتري، حسين محجوبي، پرويز تناولي، سهراب سپهري، بهمن محصص، محمد احصايي، كوروش شيشه گران، حسين زنده رودي، منير فرمانفرماييان، جعفر روح بخش در اين بخش ديده مي شد.

اولين اثري كه در اين حراج چكش خورد مربوط به زنده ياد عباس كيارستمي به قيمت ۲۲۰ ميليون تومان فروخته شد.

در ميان آثار بالاي يك ميليارد به فروش رفته هفتمين حراج تهران؛ بعد از سهراب سپهري، پرويز تناولي و كمال الملك نام هايي همچون بهمن محصص و منوچهر يكتايي به چشم مي خورد.

آثار هنرمنداني همچون منير فرمانفرماييان، حسين زنده رودي، محمد احصايي، محمود فرشچيان و حسين زنده رودي بين 700 تا 850 ميليون تومان به فروش رفته است.

سهم فروش آثار كلاسيك ازحراج هفتم سه ميليارد و ۱۳۶ ميليون تومان بود.در مجموع هفتمين   حراج  تهران با فروش ۲۶ ميليارد و ۱۱۳ ميليون تومان به كار خود پايان داد.در حالي پرونده هفتمين دوره حراج  تهران بسته شد كه باز هم سهراب سپهري ركورددار شد.

عنوان دو اثر گرانقيمت اين دوره به سهراب سپهري با رقم فروش ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان و پرويز تناولي با فروش ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان تعلق گرفت.

در اين دوره تعداد ۶ اثر بيش از يك ميليارد تومان، تعداد ۷ اثر بين ۵۰۰ تا يك ميليارد تومان و ۴۰ اثر صد ميليون تومان به بالا به فروش رسيد.
بزودی با راه اندازی رقابت کده سایت زیرخاکی حراج های متنوع آثار شاخص صنایع دستی و هنری را برای عموم اعضای سایت زیرخاکی خواهیم داشت.