تسهیلات تلفیقی

تسهیلات تلفیقی

قرارداد پرداخت تسهیلات تلفیقی به هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی بین سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و صندوق کارآفرینی امید امضا شد.

خبرگزاری زیرخاکی

 قرارداد پرداخت تسهیلات تلفیقی به هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی به امضای زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان سابق میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید رسید.

براساس این قرارداد، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یک‌سوم و صندوق کارآفرینی امید دوسوم اعتبار مورد نیاز صندوق تسهیلات را تأمین خواهند کرد، این صندوق به‌صورت متمرکز و خاص، تسهیلات مورد نیاز هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

این تسهیلات تلفیقی قرض‌الحسنه با کارمزد 4 درصد به هنرمندان و صنعتگران پرداخت می‌شود.