تجهیز همه استان ها به کیوسک های صنایع دستی در آینده

 تجهیز همه استان ها به کیوسک های صنایع دستی در آینده

مدیرکل دفتر صادرات صنایع دستی اعلام کرد: همه استان ها برای دسترسی آسان گردشگران داخلی و خارجی به کیوسک های صنایع دستی مجهز می شوند.

 

به گفته پویا محمودیان، با اعتماد به این تئوری که صنایع دستی به عنوان سوغات و هدیه باید در دسترس هموطنان و گردشگران خارجی باشد، این تصمیم گرفته شده است.
وی افزود: « در شرایطی که در شهرهای کشور از نظر راه اندازی بازارچه و محل عرضه و فروش مستقیم صنایع دستی در محدودیت هستیم ، ریاست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شخصه توجه و پیگیری ویژه ای روی کیوسک ها دارند. »

به گفته محمودیان ، در اردیبهشت امسال 16 کیوسک در پارک بانوان زنجان افتتاح شده و سه کیوسک دیگر در کرمانشاه آماده افتتاح است. وی همچنین با بیان اینکه هدف گذاری فاز اول ، راه اندازی این کیوسک ها در مناطق گردشگری و سایت های میراث فرهنگی است گفت: فازهای بعدی هم در دیگر شهرستان هایی که قابلیت دارند ، اجرا خواهد شد.

مدیرکل صادرات معاونت صنایع دستی یادآور شد: « تاکید داریم ظاهر کیوسک ها شکیل و پرجاذبه باشد ؛ طوری که شان صنایع دستی ایرانی در محل فروش حفظ شود. ابتدا به طراحی متحدالشکل فکر کردیم، ولی در نهایت با توجه به تفاوت شاخص های جغرافیایی و فرهنگی ، طراحی را به شکل بومی برعهده استان ها گذاشتیم. »

به گفته محمودیان ، قرار است در مرحله اول کیوسک ها در اختیار صنعتگران و هنرمندان قرار بگیرد. از فاز بعد ، زمینه حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری و اجرا فراهم خواهد شد و معاونت صنایع دستی ، ناظر بر چیدمان ، کیفیت ، ایرانی بودن و قیمت ها خواهد بود.