بازدید از موزه آبادان

بازدید از موزه آبادان

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، طی سفر دوروزه به خوزستان، پس از افتتاح شعبه 4 گالری ترسه، از گالری موزه آبادان و نمایشگاه صنایع‌دستی این استان نیز بازدید کرد.

خبرگزاری زیرخاکی

 بهمن نامور‌مطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور،  در ادامه سفر خود به این استان، با حضور در آبادان و خرمشهر با همراهی خسرو نشان مدیرکل میراث‌فرهنگی و معاون صنایع‌دستی استان خوزستان از کارگاه‌های تولیدی خرمشهر بازدید کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در ادامه از گالری موزه آبادان که نمایشگاهی از آثار هنرمندان صنایع‌دستی آبادان در آن برپا بود بازدید کرد و از نزدیک با هنرمندان و تولیدکنندگان حاضر به گفت‌وگو پرداخت و در جریان روند فعالیت و مشکلات این هنرمندان قرار گرفت.