اعطاء گواهینامه درجه هنری به سیزده نفر از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان کاشان

اعطاء گواهینامه درجه هنری به سیزده نفر از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان کاشان

سیزده نفر از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی کاشان گواهینامه درجه هنری دریافت نمودند.

مسئول واحد صنایع دستی اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از اعطاء  گواهینامه درجه دو و سه هنری  به سیزده نفر از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری زیرخاکی ، " محمد بینوا" با اشاره به مطالعه و بررسی آثار هنرمندان شهرستان کاشان در ماه‌های گذشته اظهار کرد: پس از پایان بررسی‌ها، پرونده‌ی برخی از هنرمندان به دبیرخانه‌ی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شد، شورا نیز پس از بررسی این پرونده‌ها، سیزده نفر از هنرمندان صنایع دستی کاشان را در 9 رشته شایسته دریافت درجه دو و سه هنری دانست که به زودی لوح اعطای درجه هنری پس از امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این هنرمندان اعطا می‌شود.

مدیر کارگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی در گفتگو با خبرگزاری زیرخاکی افزود: از این تعداد هنرمند شهرستان، سه نفر در رشته زیلو بافی نشان هنری درجه دو، یک نفر در رشته مخمل نقش برجسته نشان هنری درجه دو،یک نفر در رشته نساجی سنتی نشان هنری درجه سه، یک نفر در رشته شعربافی نشان هنری درجه سه، یک نفر در رشته سفال نشان هنری درجه سه ،یک نفر در رشته مرمت بنا نشان هنری درجه سه، سه نفر در رشته مرمت تزئینات معماری درجه سه و یک نفر در رشته ابریشم بافی نشان هنری درجه سه دریافت کردند.

بینوا افزود: سال گذشته نیز  دو نفر از هنرمندان این شهرستان موفق به دریافت نشان درجه یک  هنری در رشته های مخمل بافی و شعربافی و زری شدند.

بینوا، کسب این موفقیت را گام موثر در معرفی و شناساندن صنایع دستی و هنرهای سنتی شهرستان کاشان ارزیابی کرد .

تپه‌های هفت ‪ هزار ساله باستانی سیلک بیانگر پیشینه تاریخی صنایع دستی کاشان است. در خصوص اهمیت صنایع دستی کاشان همین بس که پیشینه آن نزدیک به هشت هزار سال به محوطه باستانی سیلک می رسد. این محوطه قدیمی ترین مرکز استحصال نقره در جهان و مهمترین مرکز سفالگری و فلزگری در ایران می باشد. با توجه به آثار پارچه به دست آمده بر روی تعدادی از سفال های این محوطه بیانگر وجود صنعت نساجی آن می باشد