آغاز به کار رسمی نمایشگاه ملی صنایع دستی

آغاز به کار رسمی نمایشگاه ملی صنایع دستی

آغاز بکار رسمی  بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی ایرانی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در محل نمایشگاههای بین المللی تهراناین نمایشگاه از یکم تا هفتم شهریور ماه 96 فعال میباشد

خبرگزاری زیرخاکی