۰۹۲۰۳۶۲۳۲۴۱

کاربر گرامی

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی آگاه کنید، برای مدیران سایت پیام ارسال کنید.

کادرهای بخش پشتیبانی به شما در این امر کمک خواهد کرد.

با ارسال پیام خود از بخش پشتیبانی (بادرج مشخصات و تلفن تماس)
یا ایمیل به آدرس زیر یاری رسان ما باشید:


info@zirkhakee.com

اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل رااینطور ( شماره تماس خودتان + @gmail.com ) تکمیل کنید.
به طور مثال :  9203623241@gmail.com

پیامهای شما به صورت روزانه بررسی شده و پاسخ آن برای شما ارسال میگردد.